Hlavní učitel
Pavel Codl
veřejné lekce probíhají v ZŠ Perunova, Perunova 6, Praha 3, 130 00.

Telefon: +420 602 213 628