• Workshop bude veden v anglickém jazyce s  překladem do češtiny.
  • Workshopu se účastním na své vlastní riziko a nebezpečí.
  • Během workshopu je zakázáno pořizovat jakékoli fotografické a video materiály.
  • Během workshopu je cvičenec povinen poslouchat instrukce a pokyny určené odpovědné osoby (bude představena při zahájení workshopu).
  • Porušení pravidel a neuposlechnutí pokynů určené osoby může vést k okamžitému vyloučení cvičence z workshopu odpovědnou osobou.
  • Prohlašuji, že nemám žádné kontraindikace ke cvičení Taiji a/nebo QiGong a můj zdravotní stav mi umožňuje se workshupu účastnit, jsem srozuměn a  souhlasím s výše uvedenými podmínkami účasti workshopu.