Tchaj ťi Practical Method – o metodě výuky

Praktická Metoda stylu Chen Taiji Quan (Shi Yong Quan Fa) je speciální metoda/metodika výuky Tchaj ťi Čchuan. Praktická metoda je komplexní systém pro zdraví a sebeobrannu.

Vznik

Tento název jako první začal používat mistr Hong Junsheng ve své knize „Chen Style Taijiquan Practical Method“ (Praktická Metoda výcviku stylu Chen Tchaj ťi čchuan), vydané v roce 1988. Praktická metoda vychází z učení Mistrů Chen Fake a Hong Junshenga. 

Výraz „praktický“ se zrodil v mysli Honga v roce 1956, kdy odešel do Pekingu, aby prodělal poslední výcvik u svého mistra Chen Fake. Hong si uvědomoval, že pohyby v sestavách nejsou úplně totožné s tím, co se učil při vlastním boji. Zeptal se mistra, jestli by nebylo lepší, kdyby se pohyby ve formě prováděly přesně stejně tak, jak by se měly používat při boji nebo cvičení tui shou (tlačící se ruce). Chen Fake tuto úpravu výuky posvětil, protože principy Tchaj ťi byly zachovány.

52
Velmistr Hong při cvičení Tchaj ťi Čchuan

Aby odlišil toto pojetí umění boje, nazval Hong svůj styl „Praktická Metoda stylu Chen Taiji Quan“. Je to výraz přirozeného vývoje a harmonického spojení tradičních součástí umění Tchaj ťi Čchuan.

Žádná “magická Čchi”…… jen úhly, nastavení těla, aplikace a principy

Ve většině systémů Taiji se pracuje s konceptem Čhi (Qi – energie v klasickém pojetí čínské filosofie). Praktická metoda nikoliv. Žádná magie! Místo toho v curriculu systému najdeme jasnou metodiku výcviku. Neexistuje rozpor mezi formou a jejím praktickým použitím. Cvičenec prochází jasně technicky definovaným výcvikem. Od základního nastavení těla, zvládnutí choreografie forem … přes aplikace forem v praxi s oponentnem, doplňková cvičení s aparáty … až po párová procvičování principů, volný zápas. Žáci přesně vědí, co a jak mají dělat. To je základní náplň tréninků v rámci Praktické metody. Přes inovativní metodu výcviku, zůstávají tradiční atributy autentického bojového systému Taijiquan zachovány.

HJS_old_01
Velmistr Hong při cvičení

Praktická Metoda v České republice


Uveřejněno

v

, ,

od

Značky: